Parkmanagement

In 2016 is de Vereniging Parkmanagement Airport Business Park De Hoek opgericht. De gemeente heeft samen met de parkmanagement vereniging gewerkt aan het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp. Dit is succesvol verlopen en de BIZ is vanaf 1 januari 2017 actief.

Het doel van de vereniging is het creëren van toegevoegde waarde op het Business Park voor de vastgoedeigenaren, de gebruikers en hun medewerkers. Speerpunten daarbij zijn kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht voor gevestigde en nieuwe bedrijven.

Parkmanagement zorgt niet alleen voor het bevorderen en in stand houden van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed, maar middels gezamenlijke inkoop kunnen ook kosten worden bespaard. Belangrijk bij parkmanagement is dat het vóór en dóór bedrijven is. Samen sta je sterk. Zo kunnen de voordelen van business-to-business worden benut. Gezamenlijk voordeel halen uit collectiviteit.

Vereniging Parkmanagement Airport Business Park de Hoek zorgt voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat. Dit doen wij door het uitvoeren van collectieve taken waaronder:

  • Terreinbeveiliging
  • Bebording
  • Beheer KVO – trajecten
  • Onderhoud groen
  • Gladheidbestrijding
  • Het collectief uitvoeren van taken gericht op individuele bedrijven, zoals de beveiliging van de gebouwen.

Binnen de vereniging zijn daarnaast nog drie belangrijke taken te onderscheiden:

  • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking alsmede van gezamenlijke activiteiten;
  • De belangenbehartiging van de leden;
  • Het netwerken richting andere organisaties en lokale overheden.