Gladheidbestrijding

Op de plekken waar de gemeente niet strooit, laat de Vereniging de wegen, voet- en fietspaden strooien en indien nodig sneeuwvrij maken. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de Vereniging uitgevoerd door Loonbedrijf RVR. Indien u op uw particulier terrein ook de gladheidbestrijding door Loonbedrijf RVR wilt laten uitvoeren, kunt u rechtstreeks contact opnemen met RVR via telefoonnummer 020 - 653 36 83.  

Onderstaand de strooikaart voor het seizoen 2022/ 2023 met daarop aangegeven op welke wegen/ fietspaden gladheidbestrijding wordt uitgevoerd en namens wie (Gemeente of Vereniging). 

Blauw: Wegen waar de Gemeente de gladheidbestrijding uitvoert.

Rood: Fietspaden waar de Gemeente de gladheidbestrijding uitvoert. 

Geel: Wegen/ fietspaden waar de Vereniging de gladheidbestrijding uitvoert.